Idea stowarzyszenia


Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Nerka" z siedzibą w Zielonej Górze
- zgodnie ze swym Statutem -
pomaga chorym dotkniętym przewlekłą niewydolnością nerek, wspiera rozmaite działania profilaktyczne, lecznicze oraz rehabilitację. Prowadzi akcje informacyjne, mające na celu kształtowanie pozytywnych postaw wobec chorych i gwarantujące im bezpieczny byt.
Jedną z trosk Stowarzyszenia jest pozyskanie środków na modernizację
i doposażenie stacji dializ w sprzęt medyczny, na pomoc socjalną oraz informacyjną dla dializowanych, ich rodzin oraz zielonogórskiej społeczności.
 
Dlatego zwracamy się z ogromną prośbą o wpłaty 1% od podatku
na rzecz Stowarzyszenia "Nerka"Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Nerka" z siedzibą w Zielonej Górze jest organizacją zarejestrowaną w KRS pod nr. 0000233543 na podstawie prawa
o stowarzyszeniach i Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Miejsce spotkań
65-001 Zielona Góra, ul. Lisowskiego 1-3, p. 7, I. p
Dyżury w każdy poniedziałek miesiąca, godz. 16.00 - 18.00